.

Hodnocení TEAMBUILDINGU OCH HB - 6.6.-7.6.2024

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
HODNOCENÍ TEAMBUILDINGU 2024

Vážení a milí kolegové,

Děkujeme, že jste se zúčastnili charitního teambuildingu v Medličkách. Vaše upřímná zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, jelikož nám pomůže dále zkvalitňovat naše teambuildingové aktivity a lépe uspokojit kolektivní potřeby do dalších let. Výsledky dotazníku budou anonymně analyzovány a použity pro interní potřeby organizace. Prosím o vyplnění dotazníku do středy 12.6.2024 do 12:00! Děkuji mnohokrát za kladné vyřízení. 

1

Jak se Vám líbilo školení?

Jedná se o dva bloky školení, které proběhly ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne pod vedením pana Mgr. Průži
2

Existují nějaká specifická školení, která byste rádi absolvovali?

3

Jak jste byli spokojeni se školitelem?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Co se Vám na práci školitele líbilo nejvíce/nejméně?

5

Jaký jste měli názor na místo konání (Wellness Medličky)?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Máte nějaké nápady, kde bychom mohli teambuildingovou akci realizovat, nebo jakou formou by měla probíhat?

7

Jak se Vám líbilo zázemí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Máte konkrétní připomínky k zázemí, kde se teambuildingová akce realizovala?

9

Jak jste byli spokojeni s jídlem?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Máte jakékoliv připomínky k servisu během teambuildingové akce (např. obsluha, jídlo, pití)?

11

Co se týče teambuildingu, jak jste byli spokojeni s aktivitami?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Existuje nějaká aktivita, kterou byste si na teambuildingu přáli vyzkoušet?

Máte nějaké nápady na zábavné a teambuildingové aktivity? Prosím inspirujte nás.
13

Jak jste byli spokojeni s celkovým programem?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Jak jste byli spokojeni s programem teambuildingové akce? Měli byste nějaké návrhy na změny, co byste případně zrušili nebo přidali?

V tomto případě je myšlen časový harmonogram typu - coffee break, volná zábava, wellness apod.
15

Máte nějaké připomínky, návrhy nebo poznámky, které byste k teambuildingu chtěli sdělit?

Děkujeme Vám za Váš čas a vstřícnost při vyplňování tohoto dotazníku.


Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá a pomůže nám zlepšit budoucí teambuildingové akce.

HODNOCENÍ TEAMBUILDINGU 2024