Użytkowanie sprzętu teleinformatycznego w firmach

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Ankieta dotycząca sposobów użytkowania sprzętu komputerowego w różnych firmach na rynku polskim. Ankieta skierowana jest do osób będących pracownikami, użytkownikami służbowego sprzętu teleinformatycznego. Ankieta jest anonimowa i ma na celu zobrazowanie w jaki sposób używane są przez pracowników komputery firmowe, oraz czy owe użytkowanie jest uregulowane wewnętrznie. 


Dane zawarte w ankiecie będą po przetworzeniu wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby rozprawy doktorskiej pisanej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij Ankietę
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023