Dotazník č.2 Komunitné centrum

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. 

Spustiť dotazník