Journalistiek WOBben - een VVJ-enquête

De wetgeving op de openbaarheid van bestuur (WOB) opent ook voor journalisten bijzonder interessante mogelijkheden om aan overheidsinformatie te geraken. Toch maakt volgens de recentste journalistensurvey van de UGent en de VVJ maar 16 procent van de Vlaamse beroepsjournalisten gebruik van die mogelijkheid. Dat is heel wat minder dan in Nederland en de Scandinavische landen. En wat erger is: ruim de helft van de Belgische journalisten geeft aan ontevreden tot zeer ontevreden te zijn over de toepassing van de WOB in de praktijk. Behalve over lange wachttijden klagen velen dat echt belangrijke informatie al te vaak toch niet wordt vrijgegeven.

Met deze enquête willen we meer zicht krijgen op het WOBben bij Vlaamse journalisten. Heb je het al gedaan, en hoe vaak? Op welk bestuursniveau? Wat waren de resultaten? En welke ongemakken kwam je tegen?

Het invullen van deze enquête vraagt maar weinig tijd, we zouden je dan ook heel dankbaar zijn voor je feedback. De deadline voor het invullen van de enquête is 5 oktober. De antwoorden verwerken we tot een geheel, dat zal worden voorgesteld op de infosessie over Journalistiek WOBben die de VVJ op 7 november in het kader van de MediaAcademie Journalistiek organiseert. Meer info hierover op www.journalist.be.

Pol Deltour & Charlotte Michils

VOORAF

1. Heb je ervaring met WOBben?
Vereist antwoord

2. Waarom niet? (ga vervolgens naar de LAATSTE VRAAG)

ALGEMEEN

3. Ben je ...

4. Hoe vaak heb je al geWOBd?

5. Wat is je motivatie om te WOBben?

1500 tekens resterend

6. Wie of wat inspireerde je om te WOBben?

1500 tekens resterend

WOBNIVEAU

7. Van welke openbaarheidswetgeving heb je al gebruik gemaakt?

8. Zie je verschillen qua WOBben tussen de niveaus?

1500 tekens resterend

FORMELE ASPECTEN

Wachttijd

9. Welke ervaring heb je met wachten op een antwoord?

10. Kun je er een gemiddelde termijn op kleven?

1500 tekens resterend

11. Respecteerde de bevoegde overheid de wettelijke termijn?

Vergoeding

12. Vroeg de overheid een vergoeding?

Stijl

13. Ben je tevreden over de wijze waarop je aanvraag werd behandeld?

14. Stip hierna aan op welke wijze je aanvraag meestal werd behandeld:

INHOUDELIJK

15. Geef, voor het totale aantal WOB-verzoeken dat je deed, hoeveel positieve en negatieve antwoorden daarop zijn gekomen.

250 tekens resterend

16. Stip voor de negatieve antwoorden die je kreeg aan op welke weigeringsgronden de overheid die baseerde en hoe vaak je hiermee te maken kreeg.

BEROEP (na weigering)

17. Bij hoeveel weigeringen ging je in beroep bij de bevoegde Beroepscommissie? Specificeer de beroepsinstantie.

1500 tekens resterend

18. Bij hoeveel weigeringen in hoger beroep ging je in beroep bij de Raad van State?

50 tekens resterend

19. Kun je enkele tips & tricks specifiek m.b.t. de procedure formuleren voor collega-journalisten? Specificeer het WOBniveau

1500 tekens resterend

TER AFSLUITING

20. Welke zaak kan voor jou dienen als schoolvoorbeeld / best case van journalistiek WOBben?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

21. Welke maatschappelijke sector leent zich volgens jou goed/beter/best voor journalistiek WOBben?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

22. Welke verandering is nodig om journalistiek WOBben te bevorderen?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

23. Mogen we je contacteren i.v.m. bovenstaande? Laat dan je contactgegevens na.

1500 tekens resterend

Dank voor je deelname