Opakovací testík

Každú otázku si pred vypracovaním dôkladne prečítajte a z ponúkaných možností vyberte správnu odpoveď, alebo otázku zodpovedzte vlastnými slovami. Nezabudnite sa podpísať a odovzdať test i systémovo.


Prajeme veľa šťastia.

Castello & Kale-Arden


Spustiť dotazník