.

DOTAZNÍK INTERAKČNÉHO ŠTÝLU UČITEĽA – SEBAHODNOTENIE

Dobrý deň, v rámci písania bakalárskej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa venujem výskytu interakčných štýlov ako profesijných kompetencií adeptov na učiteľskú profesiu. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka, ktorý je maximálne na 15 minút. Chcem Vás poprosiť, aby ste dotazník vyplnili pravdivo. Získané informácie budú následne analyzované a vyhodnotené. Informácie budú použité výhradne pre potreby mojej bakalárskej práce.

Zabezpečené
Za Váš čas a vyplnenie dotazníka vopred ďakujem.
1

1. Vyžadujem od žiakov bezpodmienečnú poslušnosť

Vyberte jednu odpoveď
2

2. Keď v triede žiaci vyvádzajú, som zmätený/á

Vyberte jednu odpoveď
3

3. Verím žiakom

Vyberte jednu odpoveď
4

4. Žiaci ma ľahko vyvedú z miery

Vyberte jednu odpoveď
5

5. Som tolerantný/á

Vyberte jednu odpoveď
6

6. Mám sarkastické, ironické poznámky

Vyberte jednu odpoveď
7

7. Žiaci sa u mňa (na mojich hodinách) veľa naučia

Vyberte jednu odpoveď
8

8. Dokážem pochopiť chyby a nedostatky žiakov

Vyberte jednu odpoveď
9

9. Pohŕdam žiakmi

Vyberte jednu odpoveď
10

10. Dávam možnosť žiakom rozhodovať o veciach týkajúcich sa triedy

Vyberte jednu odpoveď
11

11. Som prísny/a

Vyberte jednu odpoveď
12

12. Keď si nedokážu žiaci s niečím poradiť, pomôžem im

Vyberte jednu odpoveď
13

13. Žiaci sa môžu spolupodieľať na mojich rozhodnutiach

Vyberte jednu odpoveď
14

14. Myslím si, že ma žiaci podvádzajú/klamú

Vyberte jednu odpoveď
15

15. Myslím si, že žiaci toho málo vedia

Vyberte jednu odpoveď
16

16. Keď sa nahnevám, prestanem sa ovládať

Vyberte jednu odpoveď
17

17. Žiaci sa na mňa môžu spoľahnúť

Vyberte jednu odpoveď
18

18. Moje požiadavky sú veľmi vysoké

Vyberte jednu odpoveď
19

19. Som k žiakom priateľský/á

Vyberte jednu odpoveď
20

20. Odpisovanie trestám

Vyberte jednu odpoveď
21

21. Žiaci mi dôverujú

Vyberte jednu odpoveď
22

22. Učivo jasne a zrozumiteľne vysvetľujem

Vyberte jednu odpoveď
23

23. Vyzerám nespokojne

Vyberte jednu odpoveď
24

24. Som plachý/á

Vyberte jednu odpoveď
25

25. Keď má žiak iný názor na vec ako ja, smie mi to povedať

Vyberte jednu odpoveď
26

26. Pôsobím dôveryhodne

Vyberte jednu odpoveď
27

27. Usilujem sa žiakov pochopiť

Vyberte jednu odpoveď
28

28. Bývam nahnevaný/á

Vyberte jednu odpoveď
29

29. Som váhavý/á

Vyberte jednu odpoveď
30

30. Dokážem žiakov vypočuť

Vyberte jednu odpoveď
31

31. Je ľahké vyviesť ma z miery

Vyberte jednu odpoveď
32

32. Vyzerám nešťastne

Vyberte jednu odpoveď
33

33. Ľahko sa nahnevám

Vyberte jednu odpoveď
34

34. Zmením svoj názor, keď žiak uvedie argumenty

Vyberte jednu odpoveď
35

35. V triede vytváram príjemnú atmosféru

Vyberte jednu odpoveď
36

36. Viem udržať pozornosť žiakov

Vyberte jednu odpoveď
37

37. Som k žiakom zhovievavý/á

Vyberte jednu odpoveď
38

38. Známkujem prísne

Vyberte jednu odpoveď
39

39. Bývam podráždený/á

Vyberte jednu odpoveď
40

40. Svoje sľuby dodržím

Vyberte jednu odpoveď