.

ZO OZ MODERNÉ ODBORY AIOS PRI NKÚ SR

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

ďakujeme, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka.

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá, pretože nám pomôže lepšie porozumieť vašim skúsenostiam a potrebám. Cieľom dotazníka je získať prehľad o tom, ako aktuálne nastavenia pracovného času a požiadavky na výkon ovplyvňujú vašu prácu a životnú rovnováhu.

Vaše odpovede sú anonymné a budú použité výhradne na zlepšenie pracovných podmienok a vytvorenie efektívnejšieho pracovného prostredia.

Zabezpečené
1

Ako zamestnanec NKÚ SR pôsobíte v:

Vyberte jednu odpoveď
2

Ste

3

Vaša veková kategória je:

4

Vaše postavenie/Vaša pracovná pozícia:

Vyberte jednu odpoveď
5

Koľko rokov pôsobíte na NKÚ SR?

Vyberte jednu odpoveď
6

Ako často vykonávate prácu nadčas?

Vyberte jednu odpoveď
7

Ako často pracujete cez víkend?

Vyberte jednu odpoveď
8

Ako často pracujete v noci?

Vyberte jednu odpoveď
9

Ako často pracujete vo sviatok?

Vyberte jednu odpoveď
10

Ako často ste za svoju prácu nadčas, počas víkendu, v noci, vo sviatok finančne kompenzovaní?

Vyberte jednu odpoveď
11

Ako často dostanete za svoju prácu nadčas, počas víkendu, v noci, vo sviatok náhradné voľno?

Vyberte jednu odpoveď
12

Aké sú vaše hlavné dôvody pre vykonávanie práce nadčas, počas víkendu, v noci, vo sviatok?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
13

Máte možnosť odmietnuť vykonávanie práce nadčas, počas víkendu, v noci, vo sviatok?

Vyberte jednu odpoveď