.

SVOC

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Koľko máte rokov?

Použite iba číslice
2

Pohlavie

Vyberte iba jednu možnosť
3

Aké typy zranení ste utrpeli počas cvičenia?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

Ako často sa venujete preventívnym cvičeniam? (stretching, posilňovanie slabých miest)

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

Aké preventívne cvičenia považujete za najúčinnejšie?