Powered by

Značkové verzus neznačkové výrobkySpotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov vzniklo v roku 2009 v Poprade. V súčasnosti poskytuje bezplatné poradenstvo spotrebiteľom vo svojich pobočkách v Bratislave, Trnave, Poprade a Košiciach. 


Zameriavame na poskytovanie poradenstva spotrebiteľom, mimosúdne riešenie ich sporov, jeho alternatívne formy a ARS. Od svojho vzniku v roku 2009 pomáhame zvyšovať informovanosť a právne povedomie spotrebiteľov aj prostredníctvom rôznych workshopov, školení a bohatej publikačnej činnosti. Od novembra 2016 sme členom najstaršej a najväčšej Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC, vďaka čomu úzko spolupracujeme so zahraničnými spotrebiteľskými organizáciami. 


Spoločensko-ekonomicko-sociálne udalosti posledných rokov nás inšpirovali a v spolupráci so Slovenským združením pre značkové výrobky (SZZV) a agentúrou Focus sme v marci realizovali oficiálny prieskum zameraný na zmeny nákupného správania slovenských spotrebiteľov v dôsledku inflácie a energetickej krízy. Výsledky tohto prieskumu zverejníme začiatkom mája. 


Na porovnanie, pred oficiálnym zverejnením výsledkov prieskumu, by sme radi získali informácie aj z online priestoru. Preto si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o vyplnenie priloženého dotazníka a budeme radi, ak sa do nášho online prieskumu sami zapojíte a/alebo ho postúpite/prezdielate aj so svojimi blízkymi, známymi či kolegami. 


A nebude to "zadarmo". Pre troch účasníkov, ktorí budú mať štastie a budú vylosovaní, máme pripravený bohatý balíček s produktmi, ktoré venoval SZZV. Pre zaradenie sa do losovania o promo-balíček je potrebné súhlasiť S ochranou osobných údajov (viac www.sospotrebitelov.sk) a uviesť svoje meno/priezvisko a e-mailovú adresu, aby sme Vás v prípade výhry mohli kontaktovať. 


Spustiť dotazník