.

Odměňování Policie ČR ve městě Benešov

Dobrý den,

Připravila jsem si pro Vás dotazník v rámci odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci, který bude sloužit pro analytickou část mé bakalářské práce.

Dotazník je zcela anonymní a nebude nikde zveřejňován.

Předem děkuji za jeho vyplnění. M.K.

Zabezpečeno
1

Jak hodnotíte současný odměňovací systém?

Vyberte jednu odpověď
2

Pokud jste v předešlé otázce odpověděl/a "spíše negativně" nebo "velmi negativně" stručně zde popište proč

3

Jak je proces přiznávání osobních a zvláštních příplatků transparentní a spravedlivý?

Vyberte jednu odpověď
4

Jaká je dostupnost informací o tom, jak můžete dosáhnout některých odměn?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak hodnotíte dostatečnost podpory pro váš profesní rozvoj?

Vyberte jednu odpověď
6

Jaký dopad má odměňovací systém na vaši motivaci a celkovou spokojenost v práci?

Vyberte jednu odpověď
7

Pokud jste v předešlé otázce odpověděl/a "spíše negativně" nebo "velmi negativně" stručně zde popište proč

8

Jaké aspekty odměňovacího systému byste navrhoval/a ke zlepšení?

9

Jak spravedlivé jsou příležitosti v rámci odměňovacího systému mezi různými pozicemi a úrovněmi v rámci policejního sboru?

Vyberte jednu odpověď
10

Pokud jste v předešlé odpovědi odpověděl/a "spíše nespravedlivé" nebo "velmi nespravedlivé" stručně zde popište proč

11

Jaké benefity nebo příplatky považujete za nejvíce hodnotné a proč?

12

Jaký vliv měl náborový příspěvek (pokud jste na něj měli nárok) na vaše rozhodnutí vstoupit do policie a setrvat v ní?

Vyberte jednu odpověď
13

Jak často se stává, že se výše odměn liší mezi jednotlivými kolegy se srovnatelnými výkony a zkušenostmi?

Vyberte jednu odpověď
14

Jak systém odměn odráží vaši pracovní náročnost a rizika spojená s vaší pozicí?

Vyberte jednu odpověď
15

Jaký prostor dostáváte pro vyjádření názorů na odměňovací systém v rámci vašeho pracoviště?

Vyberte jednu odpověď
16

Jak hodnotíte příležitosti pro profesní vzdělávání a rozvoj, které vám poskytuje policie?

Vyberte jednu odpověď
17

Do jaké míry jsou délka a forma studijního volna nebo ozdravných pobytů dostatečné?

Vyberte jednu odpověď
18

Jaké benefity nebo programy podpory považujete za nedostatečné nebo neefektivní?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
19

Naopak jaké benefity nebo programy podpory považujete za dostatečné nebo efektivní?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
20

Jaká jsou pozitiva zavedeného odměňování?

21

Jaká jsou naopak negativa zavedeného odměňování?

22

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
23

Jaký je Váš věk?

Vyberte jednu odpověď
24

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vyberte jednu odpověď