.

Gezondheids onderzoek De Beauceron

Beste eigenaar van een Beauceron, 

Bedankt voor je deelname aan deze enquête!

Met deze enquête willen we de gezondheidstoestand van de Beauceron beter in kaart brengen. Het is dan ook belangrijk de vragen zo volledig mogelijk in te vullen en zo nodig toe te lichten. Jouw input is dan ook van grote waarde!

Deze enquette is vooral gericht op gezondheid en het gedrag binnen de populatie Beaucerons in Nederland en Belgie. 

Ook voor inmiddels overleden Beaucerons is het van nut de vragen in te vullen om zo een nog beter beeld te krijgen. U kunt de enquette dus meerder malen invullen voor iedere hond apart.

Na afloop ontvangt een ieder die deelgenomen heeft aan de enquette een analyse rapport.

Het invullen van de enquette duurt ongeveer 8 minuten.

Nog maals dank om deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen!


Team Gezondheid en Gedrag

 

Beveiligd
Start
1

Gegevens eigenaar: Naam, adres, telefoonnummer, emailadres

2

Roepnaam hond

3

Geboortedatum hond

4

Volledige stamboomnaam

5

Wie is de fokker?

6

Welke kleur heeft uw Beauceron?

Kies één antwoord
7

Hoe zou je de algehele gezondheid van jouw Beauceron beoordelen?

kies een antwoord
8

Hoe ervaart u het karakter van de hond?

Kies één of meer antwoorden
9

Hoe is deze hond bij u gekomen?

Kies één of meer antwoorden
10

Met welk doel heeft u de hond aangeschaft?

Kies één of meer antwoorden
11

Voldoet de hond aan deze eisen?

Kies één of meer antwoorden
12

Waar verbleven de pups bij de fokker ?

Kies één of meer antwoorden
13

Bent u bij aanschaf voldoende voorgelicht over de rastypische eigenschappen, de opvoeding en de noodzakelijke verzorging van de hond?

Kies één of meer antwoorden
14

Heeft u eerder een Beauceron gehad?

Kies één of meer antwoorden
15

Is uw hond wel eens ziek geweest?

Licht toe
16

Welke voeding krijgt uw hond?

Kies één of meer antwoorden
17

Welke vaccinaties krijgt uw hond?

Kies één of meer antwoorden
18

Laat u de hond titeren?

Kies één antwoord
19

Wat is van toepassing?

Kies één of meer antwoorden
20

Heeft uw hond weleens een wormbesmetting gehad?

Kies één of meer antwoorden
21

Is de hond gecastreerd/gesteriliseerd?

Kies één of meer antwoorden
22

Merkt u verandering na sterilisatie/castratie?

Kies één of meer antwoorden
23

Heeft uw hond nakomelingen?

Kies één antwoord
24

Indien de hond nakomelingen heeft, kunt u specificeren wie de ouders zijn van de combi en hoeveel pups?

25

Heeft de hond gezondheidsproblemen?

Zo ja, beschrijf welke
26

Heeft de hond gezondheidstesten ondergaan?

Kies één of meer antwoorden
27

Wat is de uitslag van bovengenoemde onderzoeken?

Graag toelichten
28

Heeft de hond ooit een maagkanteling gehad?

Kies één of meer antwoorden
29

Als u hierboven Ja heeft geantwoord, wat was de leeftijd van de hond? Is dit eenmalig gebeurd?

30

Heeft de hond last van epilepsie?

Kies één of meer antwoorden
31

Heeft de hond last van allergieen/huidproblemen?

Kies één of meer antwoorden
32

Heeft uw hond weleens een tumor gehad? Zo ja, graag toelichten waar en welke vorm.

33

Heeft de hond last van andere aandoeningen dan hierboven beschreven?

Zo ja, graag toelichten
34

Mijn hond......

Kies één of meer antwoorden
35

Vertoont de hond angst?

Zo ja, beschrijf waarvoor
36

Mijn hond vertoont agressie naar

Kies één of meer antwoorden
37

Heeft de hond wel eens iemand gebeten en verwond?

Zo ja, omschrijf de situatie
38

Kan de hond makkelijk onderzocht worden door een dierenarts?

Zo nee, graag toelichten
39

Wat heeft u gedaan aan socialisatie van de hond?

40

Welke trainingen/sporten/activiteiten doen jullie samen?

41

Hoe heeft u de opvoeding van de hond ervaren?

Kies één of meer antwoorden
42

Hoe vaak gaan jullie uit wandelen per week?

Kies één of meer antwoorden
43

Leeft de hond in huis met het gezin?

Zo nee, omschrijf de situatie
44

Is de hond nog in leven?

Kies één of meer antwoorden
45

Indien de hond overleden is, wat was de oorzaak? Hoe oud geworden?

46

Zou je in de toekomst weer voor een Beauceron kiezen?

Graag toelichten
47

Mogen we uw ingevulde gegevens gebruiken voor eventueel verder onderzoek en of delen in de database van de Beauceron?

Kies één antwoord
48

Indien u een analyse van de uitslag van de enquette wilt ontvangen? vul hieronder dan uw emailadres in


Dank u voor het invullen van deze enquête!
Deel deze enquête aub. om ons te helpen meer antwoorden te verzamelen.