Kerkenvisie Gemeente Loon op Zand

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van kerkgebouwen?


Door terugloop van het ledenaantal van kerken zetten steeds minder vrijwilligers zich in voor het behoud en beheer van kerkgebouwen. Ook ontvangen kerkbesturen daardoor steeds minder geld om de gebouwen te onderhouden. De gemeente Loon op Zand wil waar mogelijk leegstand van kerken voorkomen. De kerken nemen een belangrijke rol in voor de uitstraling van de dorpen in onze gemeente.


Om leegstand van kerken te voorkomen en het religieuze erfgoed te behouden, stellen we als gemeente Loon op Zand momenteel een kerkenvisie op. Deze biedt kaders voor herontwikkelingsmogelijkheden van kerken als er leegstand dreigt. We zijn hierover al in overleg met de kerkbesturen en heemkundekringen. Via deze vragenlijst horen we graag hoe u aankijkt tegen de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente Loon op Zand. 

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023