Darček pre triednu

Dobrý deň rodičia, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka vyhneme sa tak nekonečnemu dopisovaniu na Edupage.

Spustiť dotazník