Zpětná vazba rodiče - škola

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Myslíte se, že úroveň vzdělání v naší škole se v posledních letech:
Povinná odpověď

2 Myslíte si, že poskytujeme kvalitní úroveň vzdělání v oblastech:
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Neutrálně
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Dějepis
Cizí jazyky
Občanská výchova, rodinná výchova
Přírodní vědy

3 Výchovné poradenství, vztahy, chování zaměstnanců apod.
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Neutrálně
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Žáci mají respekt jeden ke druhému.
Zaměstnanci i žáci prokazují citlivost v rasových a etnických otázkách.
Škola poskytuje žákům bezpečné a řádné prostředí.

4 Cítíte se v naší škole vítán/a?
Povinná odpověď

5 Jak byste ohodnotil/a komunikaci školy s rodiči?
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Neutrálně
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Názor rodiče je důležitý - při některých rozhodnutích vydávaných školou.
Rodiče mají velké porozumění pro školní programy a činnosti.
Rodiče mají k dispozici potřebné informace.

6 Myslíte si, že je naše škola svou úrovní konkurenceschopná kladenským školám?
Povinná odpověď

7 Napište nám, v čem vidíte silné a slabé stránky školy a příležitosti ke zlepšení.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

8 Jsem rodičem:
Povinná odpověď