Pracovní angažovanost

Dobrý den,


Jmenuji se Ondřej Černý a jsem studentem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Rád bych Vás požádal , že jste si našli čas a ochotu podílet se na mé bakalářské práci na téma pracovní angažovanost. Tento dotazník má za cíl získat vaše cenné názory a zkušenosti ohledně vaší pracovní angažovanosti a pracovního prostředí ve firmě Chart Ferox.

Vaše účast je pro mne velmi důležitá. Tento dotazník obsahuje 21 otázek jeho vyplnění by Vám mělo zabrat maximálně 5 minut. Vaše odpovědi nám pomohou lépe porozumět faktorům ovlivňujícím pracovní angažovanost zaměstnanců a poslouží jako cenný základ pro další analýzu.

Vaše údaje budou zpracovány anonymně, a tak vaše odpovědi zůstanou důvěrné. Výsledky této studie budou použity pouze pro účely mé bakalářské práce a nebudou zveřejněny ani sdíleny s třetími stranami.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně tohoto dotazníku, mějte prosím na paměti, že můžete kontaktovat mého školitele nebo mě samotného na níže uvedených kontaktech.

Děkuji vám za vaši spolupráci a ochotu se podílet na této studii.

S pozdravem,

Ondřej Černý

Spustit dotazník teď