Enquête implementatie en instructie

Geachte Heer / Mevrouw,


Neem alstublieft een paar minuten tijd

om de volgende enquête in te vullen.


Introductie: Sinds dit jaar wilt Zorgwaard hun beleid veranderen om hun bewoners meer vrijheid te bieden. Bij dit beleid gaat het vooral om de ouderen waarbij een vrijheid beperkende maatregel is opgelegd dus op de PG-afdelingen. Zorgwaard wilt ervoor zorgen dat door de bewoners meer vrijheid te geven de kwaliteit van het leven verbetert.


Om de bewoners zo veel mogelijk vrijheid te geven is Zorgwaard al bezig met het invoeren van hun visie door middel van hun nieuwe verpleeg oproepsysteem (VOS). Om de nieuwe visie van vrijheid boven veiligheid toe te passen gaat er naast dit VOS gewerkt worden met de zogeheten ‘leefcirkels’. Wat zijn leefcirkels? Leefcirkels zijn gebieden waar de bewoners zelfstandig kunnen leven, maar wanneer ze hierbuiten komen worden de medewerkers gewaarschuwd.


Wanneer een bewoner ook nog naar buiten mag komen, kan er een GPS-tracker van pas komen die ook van een leefcirkel voorzien is. De bewoners krijgen een GPS-tracker en deze tracker volgt waar de bewoner is. Deze GPS-trackers gaan af wanneer zij zich dus buiten hun eigen leefcirkels bevinden. Zo zijn ze wel vrij in hun bewegen, maar kan er wel toezicht gehouden worden.


Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat mensen met dementie eigenlijk vrij minder vaak dwaalneigingen hebben dan dat er wordt gedacht. Het is voor de ouderen meer een benauwd gevoel als ze ergens niet in of uit kunnen. Daarom wilt Zorgwaard de GPS-trackers inzetten op de PG-afdelingen op aanvraag van de bewoner of familielid van de bewoner.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023