Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Tìm người lao động!

Sběr odpovědí byl ukončen.

Xin chào bạn,

1 - bạn đang có nhu cầu tuyển người lao động?

2 - hãy điền vào những thông tin cần thiết về công việc,

3 - bấm GỬI ĐI,

3 - TT Sangu sẽ hẹn lịch với bạn và người có nhu cầu làm,

4 - hai bên thỏa thuận và TT Sangu lo về bước chuyển còn lại.

cảm ơn!

Bạn muốn tuyển bao nhiêu người lao động?
Povinná odpověď

Bạn tuyển người vào vị trí:
Povinná odpověď

Mức lương sạch bạn trả cho người lao động là bao nhiêu?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Giờ làm việc bạn quy định cho người lao động là:
Povinná odpověď

Bạn có thể hỗ trợ thêm cho người lao động:
Povinná odpověď

Nơi làm việc sẽ ở thành phố nào?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Tên của bạn là gì?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Số điện thoại của bạn là gì?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků