Digitálna univerzita - domáca úloha

Ahojte,

venujte prosím tri minúty svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Pomôžete mi splniť (aspoň v to verím) ďalšiu úlohu :)

Spustiť dotazník