Onderzoek naar dorpsgevoel en culturele behoeften in Bleiswijk

Geachte Heer / Mevrouw,

Voor mijn afstudeerscriptie doe ik onderzoek naar de wensen en behoeften op cultureel gebied van de inwoners van Bleiswijk en in hoeverre het dorpsgevoel binnen Bleiswijk aanwezig is.

Wanneer u 2-5 minuten de tijd neemt om deze korte enquête in te vullen, zou u mij enorm helpen bij mijn onderzoek!

Alvast bedankt voor het in

1. Leeftijd
Vereist antwoord

2. Geslacht
Vereist antwoord

3. Hoogst genoten opleiding
Vereist antwoord

4. Heeft u kinderen onder de 12 jaar oud?
Vereist antwoord

5. Zijn er naar uw mening voldoende initiatieven voor de culturele ontwikkeling van uw kind/kinderen?

6. Zijn er naar uw mening voldoende georganiseerde activiteiten voor uw kind/kinderen? (Denk hierbij aan de jeugdspeelweek in de zomervakantie, schoolvoetbaltoernooi etc.)

7. In Bleiswijk mis ik de volgende initiatieven voor de culturele ontwikkeling van mijn kind/kinderen? (meerdere antwoorden mogelijk)

8. Bent u zelf lid van een Bleiswijkse culturele vereniging of club (sportclub niet van toepassing)?
Vereist antwoord

9. Zijn er volgens u voldoende georganiseerde culturele activiteiten (lezingen, kunstexposities, informatieavonden etc.) in Bleiswijk?
Vereist antwoord

10. In Bleiswijk mis ik de volgende georganiseerde culturele activiteiten (meerdere antwoorden mogelijk):
Vereist antwoord

11. Gaat u wel eens naar culturele evenementen (muziekfestivals, etnische feesten, exposities, informatieavonden, etc.)?
Vereist antwoord

12. Welke activiteit(en) moeten volgens u echt georganiseerd worden in Bleiswijk? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

13. Wanneer dergelijke activiteiten in Bleiswijk zouden plaats vinden: bent u geïnteresseerd om te gaan en met welke reden zou u deelnemen?
Vereist antwoord

14. Hoeveel van uw vrienden/goede kennissen wonen net als u in Bleiswijk?
Vereist antwoord

15. Hoe is het contact met uw buren en de mensen uit uw straat?
Vereist antwoord

16. In welke mate zijn de volgende begrippen, op een schaal van 1 tot 5, volgens u van toepassing op Bleiswijk (1 = helemaal niet, 5 = volledig van toepassing)?
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
Veiligheid op straat
Saamhorigheid/dorpsgevoel
Sociale controle
Tolerantie tegenover andere culturen
Contact / interactie met andere leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld op de sportvereniging
Algemene veiligheid in Bleiswijk (thuis, in de winkels of op verenigingen)
Voldoende culturele activiteiten
Gelegenheid/locaties om zelf activiteiten te organiseren buitenshuis
Voldoende ontmoetingsplekken