UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dotycząca Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Toszka

W roku 2017 odbyła się w Toszku pierwsza edycja tzw. Budżetu Obywatelskiego. Zależy nam na tym, aby regulamin Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego był jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców. Dlatego chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat ubiegłorocznej edycji i kierunków ewentualnych zmian w podejmowanych działaniach. W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej, anonimowej ankiety.

1 Czy wiedział/a Pani/Pan o realizacji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego?
Wymagana odpowiedź

2 Proszę określić swoje zaangażowanie w Toszecki Budżet Obywatelski (można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi). W ubiegłorocznej edycji:
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
Złożyłam/złożyłem wniosek
Pomagałam/pomagałem przy opracowywaniu wniosku ale go nie złożyłam/nie złożyłem (np. w formie pomocy w jego pisaniu, autorstwa pomysłu, który był przedmiotem zgłoszenia przez inną osobę itp.)
Pomagałam/pomagałem w promocji projektu (np. informowałam(em) o nim znajomych, roznosiłam(em) ulotki itp.)
Głosowałam/głosowałem

3 Czy uważa Pani/Pan, że możliwość głosowania na dowolne projekty Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego powinni mieć wszyscy mieszkańcy naszej gminy - także z sołectw?
Wymagana odpowiedź

4 Jakie kanały komunikacyjne należy szerzej wykorzystać, aby poprawić działania informacyjne na temat Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego? (proszę zaznaczyć do 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

5 Inne uwagi dotyczące pierwszej edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Proszę napisać:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

6 Czy zamierza Pani/Pan:
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
Zgłosić projekt w kolejnej edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego
Głosować w kolejnej edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

7 Płeć:

8 Wiek:
Wymagana odpowiedź

9 Miejscowość:
Wymagana odpowiedź