.

Spokojenost zaměstnanců 2024

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Ohodnocení a benefity
1

Prostor k práci (uličky, dopravní cesty)

2

Pořádek

3

Čistota

4

Ostatní podněty k řešení

Ohodnocení a benefity
5

Popálení

6

Uklouznutí

7

Pád

8

Zranění způsobené strojem

9

Ostatní

Ohodnocení a benefity
10

Pracovní podmínky

11

Osvětlení

12

Hluk

13

Vibrace (chvění)

14

Vysoká teplota

15

Vlhkost

Ohodnocení a benefity
16

Sucho

17

Toxické nebo karcinogenní látky

18

Polétavý prach nebo výpary

19

Plyny a páry

20

Chem. látky, kontakt s pokožkou

21

Těžká práce

22

Jednostranně opakující se práce

23

Špatné pracovní polohy

24

Ostatní

Ohodnocení a benefity
25

Pracovní doba

26

Časová tíseň

27

Monotónnost

28

Komunikace

29

Možnost pracovat sám

30

Možnost pracovat sám

31

Vztahy na pracovišti

32

Spokojenost se stravou

33

Přístup na pracovišti

Ohodnocení a benefity
34

Spokojenost s platovým ohodnocením

35

Motivace k práci a zlepšování chodu firmy

36

Vyhovuje Vám stávající odměňovací systém?

37

Pokud jste ve výše uvedené otázce zvolili odpověď ne, uveďte co vám na stávajícím systému nevyhovuje, popřípadě jak byste jej změnili.

38

Jaký z benefitů byste v naší firmě uvítali? (vyberte 3 možnosti)

39

Uvítali byste více podobných dotazníků, zabývající se Vaší spokojeností?

40

Vaše nápady a poznatky týkající se práce u nás.