Pijn bij revalidanten

Beste zorgverlener,


Als zorgverlener speelt u een cruciale rol bij het bieden van zorg aan revalidanten. Ik wil graag meer inzicht krijgen in hoe u pijn bij revalidanten observeert, evalueert en behandelt. Uw antwoorden zal mij helpen in mijn verbeterplan! Deze enquête is volledig vertrouwelijk en uw antwoorden zullen anoniem worden verwerkt.

Enquête starten