Odesílám Dotazník...

Asociace asistentů ve školství - průzkum zájmu

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Smyslem dotazníku je zjistit, zda byste měl/a zájem o zapojení do činnosti připravované Asociace asistentů ve školství - organizace, která by sdružovala asistenty pedagoga a školní asistenty, hájila zájmy asistentů a napomáhala jejich profesnímu růstu.

Uveďte, jaká je Vaše současná pracovní pozice.

50

Označte, v jakém typu školy nebo školského zařízení v současnosti pracujete.

50

Uveďte, zda byste měl/a zájem o zapojení do připravované Asociace asistentů ve školství.

Označte, které aktivity by Vás v rámci činnosti Asociace zajímaly. (Můžete označit více odpovědí.)

Vyberte, za jakých podmínek byste se chtěl/a (mohl/a) do činnosti Asociace zapojit.

Máte jakékoli další podněty a nápady, které by mohly s připravovanou Asociací asistentů souviset? Napadá Vás, k čemu by ještě mohla Asociace sloužit? Vaše nápady a návrhy prosím uveďte zde:

500

Pokud máte o činnost připravované Asociace zájem, prosím napište Vaší emailovou adresu, na kterou Vám v budoucnu pošleme bližší informace (uvedení mailu Vás k ničemu nevazuje, slouží jen pro poskytnutí informací). Váš email:

500

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.