.

Dotazník ohľadom radiačného ohrozenia

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ste oboznámení s postupmi pri radiačnom ohrození?

Vyberte jednu z nasledujúcich možností.
2

Máte k dispozícii aktuálne príručky na postupy pri radiačnom ohrození?

Vyberte jednu z nasledujúcich možností.
3

Absolvovali ste školenie týkajúce sa radiačnej bezpečnosti v posledných 12 mesiacoch?

Vyberte jednu z nasledujúcich možností.
4

Cítite sa dostatočne informovaní o príznakoch radiačnej choroby?

Vyberte jednu z nasledujúcich možností.
5

Máte prístup k ochranným pomôckam pre prípad radiačného ohrozenia?

Vyberte jednu z nasledujúcich možností.
6

Aké je vaše celkové hodnotenie vašej pripravenosti na radiačné ohrozenie?

Vyberte odpoveď pomocou hviezdičkovej škály.
7

Zhrniť vaše hlavné poznámky týkajúce sa radiačnej bezpečnosti.

Použite prosím textovú odpoveď.