Dětská hřiště, sportoviště a veřejná prostranství

Vážená paní, Vážený pane,

věnujte, prosím, několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku.

Vyplněný dotazník můžete odevzdat na Obecním úřadě nebo vyplnit on-line na: https://www.sardice.cz/obecni-urad/dotazniky/ do 31. 8. 2021.

Děkujeme za vyplnění.

Vyplňte základní údaje o své osobě - věk
Povinná odpověď

Vyplňte základní údaje o své osobě -vzdělání
Povinná odpověď

Jaké je Vaše zaměstnání?
Povinná odpověď

Jakého typu je Vaše domáctnost?
Povinná odpověď

Trávíte volný čas ve veřejném prostoru obce? Pokud ano, označte jakým způsobem.
Povinná odpověď

Považujete veřejné rekreační a parkovací plochy v obci za dostatečné? Pokud ne, nebo částečně, označte, co v obci preferujete.
Povinná odpověď

Uvítal byste vytvoření nových veřejných ploch pro rekreační a volnočasové aktivity obyvatel obce? Pokud ano, co preferujete při jejím návrhu?
Povinná odpověď

Preferujete doplnění o herní prvky - Dětské hřiště U kapličky?
Povinná odpověď

Preferujete doplnění o herní prvky - Dětské hřiště u fotbalového hřiště?
Povinná odpověď

Preferujete doplnění o herní prvky - Dětské hřiště u základní školy?
Povinná odpověď

Místo pro Vaše připomínky a náměty.
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků