Rasová diskriminácia na školách

Dobrý deň, volám sa Adam Szuč a som študentom Filozofickej fakulty prešovskej univerzity v Prešove.

Z predmetu základy sociologického výskumu som dostal za úlohu vytvoriť dotazník zo sociálneho prostredia.

Tento dotazník vám potrvá 5-10 minút.

Všetky odpovede poslúžia len na účel výskumu a odpovede sú anonymné.

Spustiť dotazník