.

Jestem studentką V roku studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w prowadzonym badaniu, które ma na celu zbadanie efektywności programów w Szkole Rodzenia w przebiegu ciąży, porodu i połogu. Ankieta ma charakter anonimowy, informacje z niej uzyskane zostaną wykorzystane jedynie do celów naukowych.

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Jestem studentką V roku studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w prowadzonym badaniu, które ma na celu zbadanie efektywności programów w szkole rodzenia w przebiegu ciąży, porodu i połogu. Ankieta ta ma charakter anonimowy, informacje z niej uzyskane zostaną wykorzystane jedynie do celów naukowych.
1

Wiek ?

Wybierz jedną odpowiedź
2

2. Miejsce zamieszkania?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Wykształcenie?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Posiada Pani dzieci ?

Wybierz jedną odpowiedź
5

5. Ile razy była Pani w ciąży?

Wybierz jedną odpowiedź
6

6. Czy kiedykolwiek korzystała Pani ze szkoły rodzenia?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Co było głównym powodem , dla którego zdecydowała się Pani skorzystać ze szkoły rodzenia ? (możliwość wyboru)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
8

Czy szkoła rodzenia była dostępna dla Pani w odpowiednim czasie i miejscu?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Czy otrzymała Pani wystarczającą ilość informacji na temat ciąży podczas uczestnictwa w szkole rodzenia?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Jakie ćwiczenia stosowała Pani w trakcie ciąży nauczone podczas programu w Szkole Rodzenia?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
11

Czy stosowała Pani ćwiczenia, które została Pani nauczona w Szkole Rodzenia w warunkach domowych?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Czy uważa Pani, że szkoła rodzenia przyczyniła się do zmniejszenia stresu związanego z porodem?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Czy uważa Pani, że uczestnictwo w szkole rodzenia dobrze przygotowało Panią do porodu ?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Czy nabyte techniki porodu zostały przez Panią wykorzystane podczas porodu ?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Czy uczestnictwo w szkole rodzenia dobrze Panią przygotowało do okresu połogu?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Z jakimi powikłaniami miała Pani problem po porodzie ?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
17

Czy zastosowany program usprawniania pomógł Pani w redukcji powikłań poporodowych ?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Czy szkoła rodzenia dostarczyła Pani wystarczających informacji na temat opieki nad noworodkiem ?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Czy zagadnienia omawiane w szkole rodzenia były/są dla Pani przydatne na temat :

Ciąży
20

Czy zagadnienia omawiane w szkole rodzenia były/są dla Pani przydatne na temat :

Porodu
21

Czy zagadnienia omawiane w szkole rodzenia były/są dla Pani przydatne na temat :

Połogu
22

Czy przy kolejnej ciąży zdecyduje się Pani na uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia:

Wybierz jedną odpowiedź
23

Czy poleciłaby Pani szkołę rodzenia przyszłym mamom?

Wybierz jedną odpowiedź