Frågor till anställda

Välkommen till din möjlighet att påverka!

Det företag du arbetar på har valt att ta tempen på sin kultur kopplat till diskriminerande beteenden, för att skapa samma möjligheter för alla. För det är ju faktiskt så att vi har strukturer och normer i samhället som står i hinder för det. Som skapar beteenden och fördomar som vi inte alltid är medvetna om. Syftet med den här enkäten är att kartlägga hur dessa påverkar er i er organisation så därför behöver vi din hjälp.. 

Du kommer att få svara på ett antal frågor i denna enkät och du är helt anonym. Det innebär att det här är din chans att vara helt ärlig med dina upplevelser. Vi uppmanar dig att ta dig tid att reflektera kring frågorna, tänk efter en extra gång. Ta chansen att vara en del av förändringen hos er!


Starta en Enkät Nu