Online survey afstudeeronderzoek corporate storytelling bij culturele instellingen

Beste deelnemer,

Bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek! Ik ben Iris van Beekum, vierdejaars student bachelor Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie te Amsterdam. Momenteel doe ik mijn afstudeeronderzoek naar corporate storytelling en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij musea. Bij dit onderzoek kan ik uw hulp van harte gebruiken.

Met behulp van deze survey wil ik de situatie omtrent corporate storytelling, MVO en de mogelijkheden voor musea ten behoeve van een (inhoudelijke) samenwerking met partners / sponsoren zo duidelijk mogelijk in kaart brengen.

De survey bevat 5 onderdelen en zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. Er zal betrouwbaar met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten kunnen anoniem verwerkt worden. Indien u uw anonimiteit wilt waarborgen en/of andere vragen heeft over het onderzoek, kunt u telefonisch contact opnemen via +316-23735201 of via de mail irisvanbeekum5@hotmail.com

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw deelname!

Met vriendelijke groet,

Iris van Beekum

1. introductie museum

Zou u een korte introductie over uzelf en uw functie binnen het museum kunnen geven?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat zijn de kerntaken van uw museum en welke Mission Statement volgt daaruit?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

2. samenwerkingen tussen het museum en commerciële bedrijven

Vanuit welke motivatie is uw museum op zoek naar samenwerking / verbinding met het bedrijfsleven? (bijv. financieel, praktisch, maatschappelijk ideaal, artistiek inhoudelijk).
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Op basis waarvan zoekt uw museum partners? (bijv. overkoepelende doelgroep, onderzoeksthema’s, missie, visie, kernwaarden).
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Hoe zijn deze samenwerkingsverbanden tot stand gekomen? En zijn hierbij bepaalde selectiecriteria of richtlijnen aangehouden?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat biedt uw museum de samenwerkingspartners en wat vraagt het van haar partners terug? En op welke manier controleert het museum of de betreffende verwachtingen en wensen van beide partijen zijn uitgekomen?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Maakt uw museum gebruik van een bepaald team of afdeling die zich bezighoudt met het benaderen en onderhouden van samenwerkingsverbanden met bedrijven?
Vereist antwoord

3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid van musea en de relevantie hiervan

In hoeverre denkt u dat de thema’s duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid leven binnen uw museum?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Op welke manier denkt u dat museale instellingen werkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

4. Toegevoegde waarde van een corporate story.

Betekenis corporate story: ‘Een corporate story is het verhaal wat je als organisatie naar buiten uitdraagt waarin je uitleg geeft over het gedrag, waar je voor staat (missie), waar je voor gaat (visie) en welke waarden en normen de organisatie in acht neemt.’

Wat is volgens u de (corporate) identiteit van uw museum? En maakt uw museum gebruik van een corporate story?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat is volgens u de toegevoegde waarde van een corporate story?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

In hoeverre zorgt uw museum ervoor dat bij de vorming van de missie, visie en kernwaarden in dialoog gegaan wordt met belanghebbende (stakeholders)?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

5. Stellingen. Bedankt voor het invullen van het eerste deel van de survey! In het tweede deel van de survey zou ik graag een paar stellingen met u willen doornemen.

stelling 1. In mijn praktijkonderzoek stel ik aan de orde dat er een duidelijk spanningsveld aanwezig is tussen de artistieke / culturele waarde van musea en het commerciële karakter van bedrijven. Volgens Hoogleraar Economie en Kunsten Arjo Klamer moeten culturele instellingen rekening houden met welke organisaties ze een binding aangaan. Indien er geen inhoudelijke binding is of als de missie, visie en de kerntaken van beide organisaties niet overeenkomen kan er volgens hem een botsing of mismatch plaatsvinden.

a. In hoeverre bent u het met de stelling eens of oneens?
Vereist antwoord

b. Kunt u dat verder toelichten?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

c. Wat is volgens u de essentie van een gelijkwaardige samenwerking?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Stelling 2. Museale instellingen moeten op zoek gaan naar strategische partnerships waarbij er een fusie plaatsvindt tussen commerciële en artistieke / culturele doeleinden van zowel het museum als de samenwerkende organisatie. Strategische partnerships worden op deze manier wel schaarser, omdat niet elke organisatie een perfecte match is met het museum, maar zodra er een match is, ontstaat er een duurzame en waardevolle relatie die van toegevoegde waarde kan zijn.

a. In hoeverre bent u het met de stelling eens of oneens?
Vereist antwoord

b. Wat is volgens u de reden waarom het soms moeizaam is om gelijkwaardige partnerships te vinden?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

c. Welke acties moeten volgens u ondernomen worden om tot deze strategische en gelijkwaardige partnerships te komen?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Stelling 3. Volgens het onderzoeksrapport ‘Terugblikken en vooruitzien (2008) ’ ontplooien museale instellingen genoeg maatschappelijk verantwoorde activiteiten, maar benoemen ze deze niet of nauwelijks.

a. In hoeverre bent u het met de stelling eens of oneens?
Vereist antwoord

b. In welke mate kunnen partners gevoelig zijn voor dit soort maatschappelijke en duurzame onderwerpen? Kan dit volgens u een potentieel marketinginstrument zijn?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Bedankt voor uw tijd en moeite! De online survey zit erop en de gegevens worden zo snel mogelijk verwerkt. De informatie uit de survey zal strikt vertrouwelijk behandeld worden en zal alleen voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van de uitkomsten van het onderzoek en/of andere vragen heeft, dan kunt u uw naam en contactgegevens hier achterlaten.
Vereist antwoord