Online survey afstudeeronderzoek corporate storytelling bij culturele instellingen

Beste deelnemer,

Bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek! Ik ben Iris van Beekum, vierdejaars student bachelor Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie te Amsterdam. Momenteel doe ik mijn afstudeeronderzoek naar corporate storytelling en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij musea. Bij dit onderzoek kan ik uw hulp van harte gebruiken.

Met behulp van deze survey wil ik de situatie omtrent corporate storytelling, MVO en de mogelijkheden voor musea ten behoeve van een (inhoudelijke) samenwerking met partners / sponsoren zo duidelijk mogelijk in kaart brengen.

De survey bevat 5 onderdelen en zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. Er zal betrouwbaar met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten kunnen anoniem verwerkt worden. Indien u uw anonimiteit wilt waarborgen en/of andere vragen heeft over het onderzoek, kunt u telefonisch contact opnemen via +316-23735201of via de mail irisvanbeekum5@hotmail.com

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw deelname!

Met vriendelijke groet,

Iris van Beekum

Enquête starten