Prevencia násilnej kriminality v prostredí školy

Dobrý deň, moje meno je Mgr. Margaréta Homolová a som študentkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rámci svojej záverečnej práce s názvom Prevencia násilnej kriminality v prostredí školy realizujem výskum na uvedenú tému. Z toho dôvodu sa na žiakov vo veku od 10 do 15 rokov obraciam s prosbou o vyplnenie dotazníka.


Dotazník obsahuje jednu otvorenú otázku a pri zvyšných otázkach je potrebné vybrať vždy iba jednu možnosť, a to tú, ktorá odpoveď čo najviac vystihuje.


Dotazník je úplne anonymný a údaje z neho budú použité výlučne pre potreby práce.


Vopred ďakujem za vyplnenie dotazníka. 


spustiť dotazník