.

Alternatywne metody parzenia kawy

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony

Ankieta dotyczy alternatywnych metod parzenia kawy. Zapraszamy do uzupełnienia :)

1

Ile masz lat?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Jaka jest Twoja płeć?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Jak często pijesz kawę?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jakie metody parzenia kawy preferujesz?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy jesteś zaznajomiony z alternatywnymi metodami parzenia kawy?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jaką alternatywną metodę parzenia kawy kojarzysz najbardziej?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Czy śledzisz profile na social mediach związane z kawą?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Na jakim profilu najchętniej śledziłbyś treści związane z kawą?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Jaki rodzaj treści związany z alternatywnymi metodami parzenia kawy najbardziej interesowałby Cię?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy uczestniczyłbyś w wydarzeniach online (webinar, live stream) dotyczących alternatywnych metod parzenia kawy?

Wybierz jedną odpowiedź

Dziękujemy za udział w ankiecie :)