Názor na terapiu za účelom zlepšovania

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník je anonymný a slúži na osobné zlepšenie v oblasti poskytovanej terapii.

Spustiť dotazník