Fagevaluering for 1. år Petroleumsteknologi/geologi

Hei!

Takk for at du ønsker å benytte deg av Petroil sitt digitale fagevalueringsskjema.

Dette er i utgangspunktet en anonym undersøkelse. Dersom du ønsker å bli kontaktet av fagansvarlig, skriver du kontaktinformasjonen din på siste spørsmål.

Hvilket emne gjelder denne evalueringen?
Obligatorisk svar

Har du og dine medstudenter fått tilstrekkelig informasjon om emnet (undervisningsformer, eksamensform etc.)
Obligatorisk svar

Er pensum definert og pensumlitteraturen tilgjengelig?
Obligatorisk svar

Er faglærers bruk av it’s learning ok?
Obligatorisk svar

Fungerer undervisningslokaler tilfredsstillende?
Obligatorisk svar

Fungerer utstyr (projektor, digital overhead, PC’er,streaming, osv.) tilfredsstillende?
Obligatorisk svar

Hvordan fungerer lab-øvinger/andre øvinger?
Obligatorisk svar

Andre forhold som fungerer bra eller som bør rettes på?

Har du konkrete forslag til hvordan emnet kan bli bedre?

250 tegn gjenstår