Povinnost předškolního vzdělávání z pohledu učitelů mateřských škol

Milé paní učitelky, 

jmenuji se Pavlína Nastoupilová, jsem studentkou oboru Předškolní pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který poslouží jako podklad praktické části mé diplomové práce na téma: Povinnost předškolního vzdělávání z pohledu učitelů mateřských škol. Dotazník je zaměřen na to, jak hodnotí učitelé v MŠ povinnou předškolní docházku z hlediska přínosu a legislativy a jaký mají názor na tuto problematiku.


Dotazník je sestaven pouze pro účely studia a vaše odpovědi zůstanou zcela anonymní. Odpovídejte prosím pravdivě, upřímně a co nejvýstižněji. 

  

Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 15 minut. 


Předem Vám děkuji za vaši ochotu a čas, který tomu věnujete.

S přáním pěkného dne

Bc. Pavlína Nastoupilová

Spustit dotazník teď