Odesílám Dotazník...

Strategický plán rozvoje obce Stehelčeves - sběr dat

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Na otázky odpovídá respondent?

Věk respondenta?

Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta?

Zaměstnání respondenta?

Vaše pravidelná dojížďka z obce?

V matici prosím označte Vámi realizovanou dojížďku. V případě, že není ani jedna varianta vhodná, označte do tabulky " žádná možnost "

Zaměstnání
Služby a školy
Nákupy
Kultura a sport
Lékař praktický
Lékař specialista
Žádná možnost
Praha
Kladno
Stehelčeves
Nejbližší obec v okolí

Máte trvalé bydliště v obci Stehelčeves?

Jak dlouho v obci žijete?

Jak se nejčastěji přepravujete z obce?

Je podle Vašeho názoru autobusivá přeprava a kapacita dostačující?

Zajímate se o dění v obci?

Jak hodnotíte akce pořádané obcí nebo místními spolky či občanskými sdruženími?

V případě, že se neúčastníte akcí pořádaných obcí, uveďte, prosím důvod.

500

Jaké další akce byste uvítal (a)?

500

Jaké služby Vám v obci nejvíce scházejí?

500

Které médium poskytující obecní informace sledujete nejčastěji?

Jste spokojeni s fungováním a zaměstnanci obecního úřadu?

500

Napište, prosím, co se Vám v obci nejvíce líbí a s čím jste spokojeni.

500

Napište, prosím, co Vám v obci nejvíce vadí a s čím jste nespokojeni.

500

Napište, prosím, co se Vám vybaví pod pojmem Stehelčeves.

500

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.