Powered by

Námestie slobody

Milí Banskobystričania,

Mestský úrad v Banskej Bystrici pripravuje podklady pre revitalizáciu a humanizáciu verejných priestranstiev v lokalite Námestia slobody. Váš názor nás zaujíma, a preto nám záleží na tom, aby ste sa do prípravy zámeru mohli zapojiť v čo najväčšej miere.

 

Naším cieľom je pristúpiť k revitalizácii Námestia slobody komplexne, a najmä s dôrazom na potreby človeka, ktorý by mal mať oproti aktuálnemu stavu v tomto verejnom priestore väčšiu dominanciu. 

Ako každodenní užívatelia Námestia slobody najlepšie vnímate jeho kvality, ale aj nedostatky. Chceme ho vidieť vašimi očami, očami užívateľov MHD, obyvateľov, ktorí relaxujú pri fontáne v tieni zelene, očami cyklistov či migrujúcich obyvateľov prechádzajúcich touto lokalitou... 

 

Výsledky tohto dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov pre pripravovanú urbanisticko-architektonickú súťaž s cieľom získať kvalitný a zaujímavý komplexný návrh pre tento verejný priestor ohraničený Parkom pod Pamätníkom SNP, Poliklinikou, Triedou SNP a križovatkou pri Dome kultúry. 

Pre lepšiu orientáciu v priestore prikladáme mapku tejto lokality.

 

Prosíme vás, nájdite si chvíľu na vyplnenie tohto krátkeho dotazníka.

Vašimi postrehmi a názormi tak budete môcť ovplyvniť revitalizáciu Námestia slobody aj vy.

 

Dotazník, ktorý sa skladá z 13 otázok, je anonymný.

 

Zber návrhov realizujeme v čase od 16. do 28. februára 2021, zosumarizované postrehy a námety budú podkladom pre spracovanie súťažných podmienok.

Spustiť dotazník