.

:0

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kolik je ti let?

Použijte pouze číslice
2

Vaše pohlaví

Vyberte jednu odpověď
3

Jake navštěvuješ kulturní zařízení?

Vyberte jednu nebo více odpovědí