.

FIT rodiče

Dotazník pro rodiče s dětmi, žijícími v Karlovarském kraji.

Zabezpečeno
1

Jsem

Vyberte jednu odpověď
2

Mám zájem o fitness centrum zajišťující hlídání dětí

Vyberte jednu odpověď
3

Pokud ano, jaké služby byste uvítali

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Jaké posilovací stroje byste uvítali

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Mám zájem o hlídání dítěte (během cvičení) ve věku

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Tuto službu bych využíval/a

Vyberte jednu odpověď
7

Uvital/a bych tyto služby v

Vyberte jednu odpověď
8

Za tuto službu (cvičení vč. hlídání dětí) jsem ochoten/tna zaplatit

Vyberte jednu odpověď
9

Službu bych využíval/a spíše v

Vyberte jednu odpověď