ANKETA - Využití prvků zdravotní tělesné výchovy ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ (v rámci tělovýchovných chvilek )

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Pohlaví
Povinná odpověď

Věk
Povinná odpověď

Jak dlouho vykonáváte povolání učitele?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Vašim druhým aprobačním předmětem je:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Kolik žáků máte průměrně ve třídě (třídách) ?
Povinná odpověď

Mají podle Vás žáci ve škole dostatek pohybu?
Povinná odpověď

Myslíte, že je vhodné prokládat školní výuku (mimo TV) pohybovými aktivitami?
Povinná odpověď

Napadlo Vás někdy v minulosti využít prvky zdravotní tělesné výchovy při výuce českého jazyka?
Povinná odpověď

Setkal/a jste se někdy dříve s pojmem tělovýchovná chvilka?
Povinná odpověď

Dle Vás patří tělovýchovné chvilky s prvky zdravotní tělesné výchovy do výuky na:
Povinná odpověď

Má dle Vás zařazování tělovýchovných chvilek s prvky zdravotní tělesné výchovy do běžné výuky (mimo TV) smysl?
Povinná odpověď

Myslíte, že lze tělovýchovné chvilky s prvky zdravotní tělesné výchovy zařadit do výuky českého jazyka na 2. stupni?
Povinná odpověď

Zařadil/a jste Vy sám/a někdy tělovýchovnou chvilku do výuky českého jazyka na 2. stupni?
Povinná odpověď

Pokud tělovýchovné chvilky do výuky českého jazyka na 2. stupni nezařazujete, je to z důvodu:

Pokud zařazujete tělovýchovné chvilky do výuky českého jazyka na 2. stupni, nápady pro realizaci čerpáte především z:

Pokud by se Vám do rukou dostaly metodické listy s nápady na realizaci tělovýchovných chvilek, zařadil/a byste tyto prvky do výuky českého jazyka na 2. stupni?
Povinná odpověď

Zařadíl/a byste tělovýchovné chvilky do výuky českého jazyka na 2. stupni, pokud byste tím mohl/a pozitivně ovlivnit zdravotní stav žáků?
Povinná odpověď

Zařadil/a byste tělovýchovné chvilky do výuky, pokud byste pomocí nich mohl/a zopakovat s žáky již probrané učivo českého jazyka?
Povinná odpověď