Analýza marketingového mixu

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka zameraného na analýzu marketingového mixu pre podnik Dajana Rodriguez. Tento dotazník bude následne využitý v analytickej časti diplomovej práci na tému "MARKETINGOVÝ MIX VYBRANÉHO PODNIKU PÔSOBIACEHO V KREATÍVNOM PRIEMYSLE NA SLOVENSKU"

Vopred Vám ďakujem za vyplnenie a spoluprácu.


Spustiť dotazník