.

Ankieta ma na celu zbadanie opinii publicznej dotyczących infrastruktury, transportu publicznego oraz bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Badanie zostanie wykorzystane w pracy przez studentów bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie.

Odpowiedzi są anonimowe.

Zabezpieczony
1

Jak często korzysta Pan/Pani z komunikacji miejskiej w Kołobrzegu?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Jakie są Pani/Pana zdaniem zalety komunikacji miejskiej w Kołobrzegu?

Proszę zaznaczyć min. 1 odpowiedź, w przypadku zaznaczenia również odpowiedzi ,,inna", proszę wskazać jakie są to jeszcze zalety.
3

Jakie są Pana/Pani zdaniem wady komunikacji miejskiej w Kołobrzegu?

Proszę zaznaczyć min. 1 odpowiedź, w przypadku zaznaczenia również odpowiedzi ,,inna", proszę wskazać jakie są to jeszcze wady.
4

Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie korzystając z komunikacji miejskiej w Kołobrzegu?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jeśli nie czuje się Pan/Pani w komunikacji miejskiej bezpiecznie, to dlaczego?

Proszę udzielić odpowiedzi, tylko w przypadku odpowiedzi ,,tak" na poprzednie pytanie
6

Czy był/była Pan/Pani świadkiem, bądź osobą poszkodowaną w zdarzeniu, który wydarzył się w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu, który wpłynął na stan bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Co to było za zdarzenie?

Należy odpowiedzieć, tylko w przypadku odpowiedzi ,,tak" w poprzednim pytaniu
8

Na ile ocenia Pan/Pani oświetlenie na przystankach?

1 gwiazdka - fatalnie. 2 gwiazdki - niezadowalająco. 3 gwiazdki - dostatecznie. 4 gwiazdki - dobrze. 5 gwiazdek - bardzo dobrze
9

Jak Pan/Pani ocenia stan i jakość dróg w Kołobrzegu?

1 gwiazdka - fatalnie. 2 gwiazdki - niezadowalająco. 3 gwiazdki - dostatecznie. 4 gwiazdki - dobrze. 5 gwiazdek - bardzo dobrze
10

Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie będąc kierowcą samochodu na drogach w Kołobrzegu?

Jeśli Pan/Pani nie jeździ samochodem w Kołobrzegu, proszę pominąć pytanie. 1 gwiazdka - fatalnie. 2 gwiazdki - niezadowalająco. 3 gwiazdki - dostatecznie. 4 gwiazdki - dobrze. 5 gwiazdek - bardzo dobrze
11

W przypadku oceny 2 gwiazdki i mniej, proszę uzasadnić swoją odpowiedź

12

Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na drogach w Kołobrzegu, korzystając z roweru, bądź innych środków transportu osobistego?

Jeśli Pan/Pani nie korzysta z roweru, ani środków transportu osobistego, proszę pominąć pytanie. 1 gwiazdka - fatalnie. 2 gwiazdki - niezadowalająco. 3 gwiazdki - dostatecznie. 4 gwiazdki - dobrze. 5 gwiazdek - bardzo dobrze
13

W przypadku oceny 2 gwiazdki i mniej, proszę uzasadnić swoją odpowiedź

14

Na ile czuje się Pan/Pani bezpiecznie poruszając się pieszo po Kołobrzegu?

1 gwiazdka - fatalnie. 2 gwiazdki - niezadowalająco. 3 gwiazdki - dostatecznie. 4 gwiazdki - dobrze. 5 gwiazdek - bardzo dobrze
15

W przypadku oceny 2 gwiazdki i mniej, proszę uzasadnić swoją odpowiedź

16

Czy wie Pan/Pani coś na temat działań prewencyjnych prowadzących na terenie Kołobrzegu?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
17

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi. Jeśli są jeszcze jakieś ważne aspekty, proszę je wypisać.