UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Turystyka alternatywna w Parku Narodowym Gór Stołowych

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Jestem studentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, na kierunku turystyka i rekreacja. Piszę pracę magisterską pod tytułem „Turystyka alternatywna w Parku Narodowym Gór Stołowych”. Dlatego też zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety w celu stworzenia profilu turysty alternatywnego i rozpoznania alternatywnych miejsc w Parku Narodowym Gór Stołowych. Kwestionariusz przeznaczony jest dla turystów, którzy minimum raz odwiedzili wspomniany park narodowy. Ankieta pomoże mi w zdobyciu jakże cennych informacji o Państwa preferencjach podczas podróżowania, a także opinii o samym Parku.

Zapewniam Państwa, że badania prowadzone są anonimowo z zachowaniem dobrowolności, jedynie na potrzeby pracy magisterskiej.

W celu ułatwienia wypełniania ankiety pozwolę sobie wyjaśnić co właściwie oznacza pojęcie turystyki alternatywnej. Jest to taki rodzaj podróżowania, który organizowany jest przez turystę „na własną rękę” lub przy minimalnym udziale biura podróży. Turystyka alternatywna zakłada przede wszystkim indywidualne wyjazdy w małych grupach oraz dużą aktywność turysty przejawiającą się nie tylko w samoorganizacji wyjazdu, ale także zasięgnięciu wiedzy o danym kraju czy miejscu do którego się udaje. Turysta alternatywny nie koncentruje się jedynie na znanych atrakcjach. Szuka oryginalnych form wypoczynku, pragnie przeżyć wyjątkowe doznania i poznać nowe miejsca oraz ludzi. Przeciwieństwem takiego turysty jest turysta masowy. Osoba taka uczestniczy w zorganizowanych wyjazdach i podróżuje najczęściej z grupą. Ogranicza się jedynie do głównych atrakcji i nie wykazuje zainteresowania poznaniem oryginalnych miejsc. Taki turysta nie posiada też najczęściej wyczerpującej wiedzy na temat miejsca, które zwiedza.

Bardzo proszę o udzielenie szczerych i przemyślanych odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym kwestionariuszu. Zajmie to Państwu około 10 minut.

Serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

1 Czy (zgodnie z definicją przedstawioną we wstępie ankiety) Pan/Pani uważa się za turystę alternatywnego?
Wymagana odpowiedź

2 Czy według Pana/Pani turystyka alternatywna wywiera pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze w parkach narodowych?
Wymagana odpowiedź

3 Które z poniższych form najbardziej kojarzą się Panu/Pani z turystyką alternatywną? (możliwość wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

4 W jaki sposób najchętniej spędza Pan/Pani czas w parkach narodowych?
Wymagana odpowiedź

5 Które czynności związane z wyjazdem w celach turystycznych dotyczą Pana/Pani? (możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

6 Ile razy odwiedził Pan/odwiedziła Pani Park Narodowy Gór Stołowych?
Wymagana odpowiedź

7 W jakim okresie odwiedził Pan/odwiedziła Pani Park? (możliwość wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

8 Z kim wybrał się Pan/wybrała się Pani do Parku (w przypadku odwiedzin Parku tylko jeden raz) lub z kim najchętniej wybiera się Pan/Pani do Parku?
Wymagana odpowiedź

9 Proszę ocenić atrakcyjność turystyczną poniższych miejsc znajdujących się w Parku Narodowym Gór Stołowych (5 – oznacza miejsce bardzo atrakcyjne, 1 – oznacza miejsce mało atrakcyjne).
Wymagana odpowiedź

Image for question 9
1
2
3
4
5
Nie znam
Szczeliniec Wielki
Błędne Skały
Fort Karola
Białe Skały
Narożnik
Radkowskie Skały
Skalne Grzyby (wraz ze skałą Pielgrzym)
Pasterka (wraz ze schroniskiem)

10 Proszę ocenić ruch turystyczny w poszczególnych miejscach w Parku Narodowym Gór Stołowych ( 5 – oznacza bardzo duży ruch, 1 – oznacza brak ruchu, bądź nieznaczny ruch turystyczny).
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
Nie wiem
Szczeliniec Wielki
Błędne Skały
Fort Karola
Białe Skały
Narożnik
Radkowskie Skały
Skalne Grzyby (wraz ze skałą Pielgrzym)
Pasterka (wraz ze schroniskiem)

11 Które z poniższych miejsc znajdujących się w Parku Narodowym Gór Stołowych można by według Pana/Pani uznać za miejsca alternatywne? (wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

12 Jakie czynniki przeszkadzały Panu/Pani w zwiedzaniu Parku? (możliwość wielokrotnego wybory odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

13 Proszę opisać pozytywne zachowania turystów w stosunku do środowiska przyrodniczego, ludności miejscowej, innych turystów zaobserwowane podczas zwiedzania Parku Narodowego Gór Stołowych.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

14 Czy podczas zwiedzania Parku zaobserwował Pan/zaobserwowała Pani jakieś negatywne zachowania turystów w stosunku do środowiska przyrodniczego, ludności miejscowej, innych turystów? Jeśli tak, proszę napisać jakie.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

15 Płeć
Wymagana odpowiedź

16 Wiek
Wymagana odpowiedź

17 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

18 Zarobki netto na jednego członka rodziny na miesiąc
Wymagana odpowiedź

19 Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź