.

Algemene vragenlijst

Neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe zou je mijn algemene prestaties tijdens mijn LiO-periode beoordelen?

2

Op welke gebieden denk je dat ik het meest gegroeid ben als leerkracht tijdens mijn stage?

3

Zijn er specifieke sterke punten die je hebt opgemerkt tijdens mijn LiO? Zo ja, welke zijn dat?

4

Welke aspecten van mijn pedagogische aanpak zou ik verder kunnen ontwikkelen?

5

Hoe zou je de effectiviteit van mijn klasmanagement beoordelen?

6

Heb je suggesties voor verbetering met betrekking tot mijn instructietechnieken?

7

Hoe heb je mijn vermogen tot samenwerken met collega's en ouders tijdens mijn stage ervaren?

8

Hoe zou je mijn vermogen om te differentiëren en om te gaan met verschillende leerstijlen en -behoeften beoordelen?

9

Hoe heb je mijn vermogen om feedback te ontvangen en toe te passen tijdens mijn stage ervaren?

10

Hoe heb je mijn vermogen om te gaan met uitdagingen en onverwachte situaties tijdens mijn stage ervaren?

11

Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen van een effectieve leerkracht en hoe denk je dat ik deze eigenschappen heb laten zien tijdens mijn stage?

12

Zou je mij aanbevelen als een startbekwame leerkracht op basis van mijn prestaties tijdens mijn LiO-periode? Zo ja, waarom?

13

Heb je nog andere opmerkingen, feedback of advies dat je met mij wilt delen over mijn LiO-periode?