Záujem o služby

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. 

Pre zachovávanie, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti zabezpečenia služby, potrebujeme poznať Váš záujem o nich. Ak potrebujete pomoc ihneď, kontaktujte obec obratom prosím. Dotazník je možné vyplniť aj za rodinného príslušníka. Ak Vám viac vyhovuje iný kontakt ako je forma tohto dotazníka, kontaktujte prosím starostu obce, prípadne sa nahláste na obecnom úrade telefonicky, mailom, alebo osobne. Kontakty: https://www.priepasne.sk/sk/Kontakty.alej .

Za Váš záujem vopred ďakujeme.

Spustiť dotazník