Жастар және потенциалды миграция

Құрметті Респондент!

Мен, Жанархан Томирис, ҚазҰУ Əлеуметтану мамандығының бакалавр студенті жастар арасындағы потенциалды мигранттар үлесін білу және оған әсер етуші факторларды анықтау мақсатында  Алматы қаласы мысалында əлеуметтанулық зерттеу жүргіземін. Осыған байланысты Сізден сауалнамаға қатысуыңызды сұраймын. Сауалнама анонимді түрде өтеді жəне барлық ақпарат жалпылама өңделеді, сол себепті сұрақтарға барынша адал жауап беруіңізді сұраймын. Сұрақтарды мұқият оқып шығыңыз жəне өзіңіз үшін ең қолайлы жауаптың бірін белгілеңіз. Сіздің жауаптарыңыз біз үшін өте маңызды. Сауалнамаға қатысқаныңыз үшін алдын ала рахмет!


Кеттік☺️