Minimalna kvalita zivota mladeze_2020

Vážená respondentka, vážený respondent, sme radi, že ste sa rozhodli vyplniť tento dotazník.

Zaujíma nás Váš názor a to, ako prežívate svoj život. Údaje budú použité na analýzu kvality a štandardov života mladých ľudí na Slovensku.

Neexistujú správne alebo nesprávne odpovede. Odpovedajte tak, ako to sami vnímate alebo cítite.

Dotazník je anonymný, s údajmi bude narábané v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

Vaše vyjadrenia budú slúžiť len na výskumné účely a budú spracované hromadne spolu so stovkami ďalších odpovedí.

Vaša účasť na vyplnení dotazníka je dobrovoľná. V prípade, že to uznáte za vhodné, máte právo prerušiť vyplnenie dotazníka. Máte právo aj neskôr zmeniť Vaše rozhodnutie a požiadať o vyradenie Vašich dát z prieskumu.

Vyplnenie dotazníka trvá približne 15 minút.

Pre tento projekt potrebujeme zistiť názory vo vekovej skupine 16 až 29 rokov. Ak patríte do tejto vekovej kategórie, pokračujte prosím nasledujúcimi otázkami.

Ďakujeme!

Tým organizácie Eduma

1. Časť: O detstve do 15 rokov.

Ktoré z uvedených znakov platili pre rodinu, alebo prostredie, v ktorom ste vyrastali, strávili svoje detstvo do 15 rokov? Prosíme, vyjadrite sa ku každej z otázok áno alebo nie.
Povinná odpoveď

áno - platí, bolo to tak
nie - neplatí, nebolo to u nás tak
1. Často (takmer každý mesiac) sme boli zadlžení, požičiavali sme si peniaze.
2. Zriedka sme šli počas roka na jeden týždeň dovolenky mimo domu.
3. Menej ako každý druhý deň sme mali stravu bohatú na bielkoviny (mäso, ryby, strukoviny, tofu, syr, mliečne výrobky a pod.).
4. Nie vždy sme mali doma primerané teplo (tak, aby nám nebola zima).
5. Obvykle sme v mieste bydliska nemali prístup na internet.
6. Nemali sme pravidelne vodu a elektrinu.
7. Takmer stále bol doma niekto chorý (chrípka, úrazy a pod.).
8. Nemali sme stále telefón a paušál, aby sme mohli kedykoľvek niekam zavolať.
9. Bývali sme v lokalite kde sa žilo omnoho horšie ako iným ľuďom v blízkosti (zlá doprava, ďaleko k lekárovi, na úrady, do školy a pod.).
10. Dospelí členovia domácnosti boli veľmi často nezamestnaní, robili len sezónne práce, alebo práce „na čierno“.
11. V prostredí, kde sme žili, nebolo príliš bezpečne (násilie, alkohol, drogy, sexuálne obťažovanie, a pod.).
12. Deti, v rodine kde som vyrastal/a, už od detstva museli robiť rôzne práce, ktoré prinášali peniaze alebo iný úžitok pre rodinu. (nemyslíme tým bežné domáce práce ako upratovanie – ale náročnejšia fyzická činnosť, žobranie, či vynechávanie školy kvôli tej práci)
13. Starí rodičia, resp. rodičia ľudí, ktorí sa o mňa starali, žili v podobných podmienkach ako je popísané v otázkach vyššie (1. – 12.)

2. Časť: O kvalite života.

Prečítajte si prosím každú otázku, ohodnoťte ako sa cítite a vyberte odpoveď, ktorá Vaše pocity vystihuje najlepšie.

1. Ako by ste ohodnotili kvalitu svojho života?
Povinná odpoveď

2. Ako ste spokojná/ý so svojim zdravím?
Povinná odpoveď

Nasledujúce otázky sa pýtajú na to, do akej miery ste v posledných dvoch týždňoch pociťovali určité veci.

3. Do akej miery cítite, že Vám /telesná/ bolesť bráni robiť to, čo robiť potrebujete?
Povinná odpoveď

4. Do akej miery potrebujete pre svoje bežné denné fungovanie lekársku pomoc?
Povinná odpoveď

5. Koľko radosti máte zo života?
Povinná odpoveď

6. Nakoľko cítite, že Váš život je zmysluplný?
Povinná odpoveď

7. Ako sa dokážete sústrediť? (Myslíme tým schopnosť sústrediť sa vtedy, keď potrebujem/ chcem - pri bežných činnostiach ako štúdium, práca, činnosť s rodinou a priateľmi, čítaní knihy a pod.)
Povinná odpoveď

8. Ako bezpečne sa cítite vo vašom každodennom živote? (doma, na ulici, v práci, škole, verejnej doprave)
Povinná odpoveď

9. Ako zdravé je Vaše fyzické prostredie? (okolitý svet - to, kde žijem a pohybujem sa, ako mesto a budovy, tak aj príroda okolo, ovzdušie, čo dýcham, voda, čo pijem…)
Povinná odpoveď

Nasledujúce otázky sa pýtajú na to, ako plne ste pociťovali, alebo dokázali robiť určité veci v posledných dvoch týždňoch.

10. Máte dostatok energie pre každodenný život? (nemyslíme tým bežnú únavu po námahe, ale že vládzete urobiť to, čo potrebujete)
Povinná odpoveď

11. Dokážete akceptovať svoj telesný výzor? (ste spokojní s výzorom)
Povinná odpoveď

12. Máte dosť peňazí na naplnenie svojich potrieb?
Povinná odpoveď

13. Ako sú Vám prístupné informácie, ktoré potrebujete pre svoj každodenný život? (dostupnosť a zrozumiteľnosť informácií z rôznych zdrojov – rádio, TV, internet, rôzne vývesky, nástenky na úradoch, u lekárov, od známych a pod.)
Povinná odpoveď

14. Do akej miery máte podmienky pre možnosť voľnočasových aktivít? (finančné a priestorové možnosti zmysluplného trávenia voľného času)
Povinná odpoveď

15. Aké je Vaša schopnosť pohybu? (schopnosť dostať sa tam, kam potrebujete a chcete – môže byť otázka ako fyzického postihnutia, tak aj nedostupnosti dopravy - do školy, na úrady, k lekárovi)
Povinná odpoveď

V nasledujúcich otázkach chceme, aby ste povedali, ako dobre, alebo spokojne sa cítite, pokiaľ ide o rozličné aspekty Vášho života počas posledných dvoch týždňov.

16. Ako ste spokojná/ý so svojim spánkom?
Povinná odpoveď

17. Ako ste spokojná/ý so svojou schopnosťou vykonávať činnosti Vášho každodenného života?
Povinná odpoveď

18. Ako ste spokojná/ý so svojou schopnosťou pracovať?
Povinná odpoveď

19. Ako ste spokojná/ý sama/sám so sebou?
Povinná odpoveď

20. Ako ste spokojná/ý s Vašimi osobnými vzťahmi? (rodina, priatelia, známi, partner/ka)
Povinná odpoveď

21. Ako ste spokojná/ý so svojim sexuálnym životom? (s tým súvisí aj sexuálna orientácia)
Povinná odpoveď

22. Ako ste spokojná/ý s podporou, ktorej sa Vám dostáva od Vašich priateľov?
Povinná odpoveď

23. Ako ste spokojná/ý s podmienkami miesta, kde bývate?
Povinná odpoveď

24. Ako ste spokojná/ý s dostupnosťou zdravotníckych služieb?
Povinná odpoveď

25. Ako ste spokojná/ý so svojou dopravou?
Povinná odpoveď

Nasledujúca otázka sa týka toho, ako často ste v posledných dvoch týždňoch určité veci cítili, alebo pociťovali.

26. Ako často bývate v negatívnom citovom rozpoložení, ako je mizerná nálada, beznádejnosť, úzkosť, depresia?
Povinná odpoveď

27. Pomáhal Vám niekto vyplniť túto časť otázok?
Povinná odpoveď

28. Máte k tejto časti otázok nejaké pripomienky? Ak áno, uveďte tu:

Ostáva 1500 znakov

29. Napíšte ešte, bez čoho si neviete predstaviť dobrý život:

Ostáva 1500 znakov

3. Časť: Minimálna kvalita života

Postupne si, prosím, čítajte nasledujúci zoznam. Pre každú položku v tomto zozname vyberte možnosť, ktorá najviac vystihuje Váš názor. V každom riadku jedna odpoveď. 3 – bez toho sa nedá žiť 2 – je to dôležité, ale dá sa bez toho žiť 1 – dá sa bez toho žiť Slovo "dobrý" uvedené pri niektorých položkách znamená, že ste s tým spokojná / spokojný.
Povinná odpoveď

3 - bez toho sa nedá žiť
2 - je to dôležité, ale dá sa bez toho žiť
1 - dá sa bez toho žiť
1. lekárska pomoc
2. radosť zo života
3. zmysluplnosť života
4. schopnosť sústrediť (schopnosť sústrediť sa vtedy, keď potrebujem/ chcem - pri bežných činnostiach ako štúdium, práca, činnosť s rodinou a priateľmi, čítaní knihy a pod.)
5. pocit bezpečia (doma, na ulici, v práci, škole, verejnej doprave)
6. zdravé fyzické (prírodné) prostredie (okolitý svet - to, kde žijem a pohybujem sa, ako mesto a budovy, tak aj príroda okolo, ovzdušie, čo dýcham, voda, čo pijem…)
7. energia pre život (nemyslíme tým bežnú únavu po námahe, ale že vládzete urobiť to, čo potrebujete)
8. prijatie svojho telesného výzoru (ste spokojní s výzorom)
9. peniaze na naplnenie potrieb
10. prístup k informáciám (dostupnosť a zrozumiteľnosť informácií z rôznych zdrojov – rádio, TV, internet, rôzne vývesky, nástenky na úradoch, u lekárov, od známych a pod.)
11. možnosti pre voľnočasové, oddychové aktivity (finančné a priestorové možnosti zmysluplného trávenia voľného času)
12. dobrá schopnosť pohybu (schopnosť dostať sa tam, kam potrebujete a chcete – môže byť otázka ako fyzického postihnutia, tak aj nedostupnosti dopravy - do školy, na úrady, k lekárovi)
13. dobrý spánok
14. žiť bez bolesti
15. byť schopný/á vykonávať každodenné aktivity
16. byť schopný/á pracovať
17. spokojnosť samého so sebou
18. dobré osobné vzťahy (rodina, priatelia, známi, partner/ka)
19. dobrý sexuálny život (s tým súvisí aj sexuálna orientácia)
20. podpora od priateľov
21. dobré bývanie
22. zdravotné služby
23. dobrá doprava
24. dobrá nálada

4. Časť: Dodatočné otázky.

1. Váš vek
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

2. Pohlavie
Povinná odpoveď

3. Ukončené vzdelanie
Povinná odpoveď

4. Považujete sa za veriaceho človeka?
Povinná odpoveď

5. Aká silná je Vaša náboženská viera?
Povinná odpoveď

6. Vaše súčasné bydlisko je:
Povinná odpoveď

7. Vaše súčasné bydlisko je na:
Povinná odpoveď

8. Prevažnú časť Vášho detstva ste prežili:
Povinná odpoveď

9. Prevažnú časť svojho života ste strávili:
Povinná odpoveď

10. Kde ste strávili svoje detstvo do 18 rokov: K možnostiam, ktoré sa Vás týkajú, uveďte počet rokov. Ak sa Vás to netýka, uveďte 0 rokov.
Povinná odpoveď

Ak ÁNO – koľko rokov?
a) v biologickej rodine, u svojich rodičov, rodiča.
Ak ÁNO – koľko rokov?
b) v starostlivosti u príbuzných.
Ak ÁNO – koľko rokov?
c) v detskom domove.
Ak ÁNO – koľko rokov?
d) u profesionálnych rodičov.
Ak ÁNO – koľko rokov?
e) v reedukačnom centre
Ak ÁNO – koľko rokov?
f) v liečebno-výchovnom sanatóriu alebo diagnostickom centre.
Ak ÁNO – koľko rokov?
g) v pestúnskej starostlivosti.
Ak ÁNO – koľko rokov?

11. Máte deti?
Povinná odpoveď

12. Aká je Vaša národnosť / etnicita? (Môžete uviesť aj viacero možností.)
Povinná odpoveď

13. Vaša sexuálna orientácia je:
Povinná odpoveď

Mesto/obec, kde dotazník vypĺňate:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Dátum (deň, mesiac, rok)
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov