.

Padmos IMM

Als student aan de Hogeschool Zeeland werk ik momenteel aan mijn portfolio voor het vak Integrale Kwaliteits- en Verbetercyclus. In het kader hiervan voer ik een onderzoek uit naar de kwaliteit en de huidige stand van zaken binnen ons bedrijf. Jouw feedback is essentieel om een goed beeld te krijgen van hoe we ervoor staan en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Deze enquête bevat een reeks vragen die gericht zijn op verschillende aspecten van Padmos IMM, zoals bedrijfsstrategie, bedrijfscultuur, communicatie, innovatie, professionele ontwikkeling en klantgerichtheid. Jouw eerlijke en open antwoorden zullen mij helpen inzicht te krijgen in de sterke punten en de aandachtspunten van Padmos IMM! 👌🏼

Beveiligd
Padmos IMM
1

Hoe zou je de bedrijfscultuur van Padmos omschrijven?

Beschrijf indien mogelijk de voor- en nadelen
2

Wat is volgens jou de kracht van Padmos?

3

Zijn er voldoende mogelijkheden om nieuwe ideeën en verbeteringen aan te dragen?

4

Voel je je betrokken bij wat er in het bedrijf gebeurt?

5

Hoe communiceert het 'management' de bedrijfsstrategie en -doelstellingen naar de medewerkers?

Padmos IMM
6

Welke ontwikkelingen * verwacht je dat nodig zijn op de lange termijn?

Ontwikkelingen binnen algemene werkprocessen, werkplaats / kantoor, producten etc
7

Welke ontwikkelingen* verwacht je dat nodig zijn op korte termijn?

Ontwikkelingen binnen algemene werkprocessen, werkplaats / kantoor, producten etc
8

Hoe zou je de efficiëntie van de interne processen omschrijven?

9

Welke knelpunten of inefficiënties zie je in je dagelijkse werkzaamheden?

10

Zijn er tools of technologieën die het werk beter zouden kunnen ondersteunen?

Padmos IMM
11

Heb je feedback van klanten ontvangen die ons kan helpen bij het bedenken van bijv. nieuwe 'productideeën'?

12

Zijn er samenwerkingen of partnerschappen die we zouden moeten overwegen om onze productcatalogus uit te breiden?

13

Hoe kunnen we onze huidige systemen beter integreren om een nog betere klantenservice-ervaring te bieden?

14

Voel je dat je voldoende training en middelen hebt om uitstekende service te verlenen?