Dotazník pre športovcov


Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o vyplnenie nasledujúcej dotazníkovej batérie k mojej diplomovej práci. Dotazníky nie sú časovo náročné, zaberú vám pár minút. Dotazníky sú anonymné a neexistujú tu žiadne správne a nesprávne odpovede. Preto prosím buďte vo svojich odpovediach čo najviac otvorení a úprimní.


Získané informácie budú pre mňa veľkým prínosom a budú použité výlučne pre potreby mojej práce.


Zuzana BlahutováSpustiť dotazník