Postrzeganie oraz wpływ zieleni na ochronę przed hałasem drogowym.

Pragnę serdecznie zaprosić Cię do udziału w anonimowej ankiecie której celem jest zgłębienie opinii na temat roli zieleni w otoczeniu dróg oraz jej potencjalnego wpływu na redukcję hałasu drogowego.

Twoja uczestnictwo jest niezwykle cenne i pomoże mi lepiej zrozumieć, jak ludzie postrzegają zieleń w tym konkretnym przypadku. 

Ankieta ta stanowi istotny punkt odniesienia do pracy dyplomowej a twoje odpowiedzi są kluczowe, abym mogł zgromadzić jak najwięcej perspektyw i danych, które pomogą w skonstruowaniu kompleksowego obrazu tego tematu.Rozpocznij ankietę teraz