Hodnocení webových stránek

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?
Povinná odpověď

2 Jak obtížné je najít na našich webových stránkách informaci, kterou hledáte?
Povinná odpověď

3 V jaké míře jsou informace na našich webových stránkách srozumitelné?
Povinná odpověď

4 Jak hodnotíte vzhled našich webových stránek?
Povinná odpověď

5 Jak hodnotíte aktuálnost obsahu našich webových stránek?
Povinná odpověď

6 Jak složité bylo provedení online přihlášky na našich webových stránkách?
Povinná odpověď

7 Nakolik důvěřujete online procesu přihlášek na našich webových stránkách?
Povinná odpověď

8 Jak jste celkově spokojen/a s našimi webovými stránkami?
Povinná odpověď

9 Doporučil/a byste naše webové stránky ostatním?
Povinná odpověď